RFM Analizi ile Satışları Arttırmak

Müşteri Segmentasyonu

Tabloda F=Frequency, R=Recency skorlarını temsil etmektedir. R: 1–5 değerlerini alır. En son alışveriş yaptığı tarih yakınsa 5, uzaksa 1. F: 1–5 değerlerini alır. Sık alışveriş yapıyorsa 5, azsa 1.

Müşteri Segmentasyonu

Adım adım Makine Öğrenmesi